Αρχική

Στυμφαλία τόπος θρυλικός  χαμένος στα βάθη της ιστορίας. Βασίλειο της θεάς Άρτεμης, γεννήτρα γη του Ερμή.  Γιγάντωσε πολιτισμούς και έθρεψε το μύθο με ήρωες ημίθεους, από τον Ηρακλή μέχρι οπλαρχηγούς Νοταρά και Αναγνώστη Οικονόμου.
Γέννησε βασιλείς (Στύμφαλος) και πολεμιστές που έτρεξαν στο κάλεσμα της Ελληνικής Πατρίδας από την Τροία και το Μαραθώνα μέχρι τη μάχη της Στυμφαλίας στη γερμανική κατοχή.